NÁVRH UZNESENIA
PDF 243kWORD 59k
8.3.2016
PE579.804v01-00
 
B8-0390/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podnikaní mladých ľudí v sektore obnoviteľných zdrojov energie


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podnikaní mladých ľudí v sektore obnoviteľných zdrojov energie  
B8-0390/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže solárna energia ponúka v dlhodobom horizonte najlepšiu schopnosť uspokojovať budúce potreby energií ľudstva a zároveň prispieva k boju proti zmene klímy;

B.  keďže výskum v tomto sektore dokumentuje, že používanie fotovoltaiky v Európe rýchlo rastie a dáva istotu aj na relevantnom trhu;

C.  keďže súťaž a nižšie náklady podporujú rast a medzinárodný záujem o tento alternatívny zdroj energie;

D.  keďže rozmer výroby, obchodu a životného prostredia v tomto odvetví by mohol predstavovať skutočnú príležitosť pre prácu a investičné príležitosti, najmä pre podnikanie mládeže;

1.  považuje za potrebné venovať väčšiu pozornosť tomuto problému, ktorý je nutné považovať za prioritu;

2.  navrhuje opatrenie Komisie s cieľom pripraviť programy a financovanie v súvislosti s podnikaním mladých ľudí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia