FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 57k
8.3.2016
PE579.804v01-00
 
B8-0390/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om unga företagare inom sektorn för förnybara energikällor


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om unga företagare inom sektorn för förnybara energikällor  
B8-0390/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Solenergi har bäst potential att tillgodose människans framtida energibehov på lång sikt och bidrar samtidigt till att bekämpa klimatförändringarna.

B.  Undersökningar av sektorn visar att användningen av solceller är på kraftig uppgång i Europa, vilket också ökar förtroendet för denna marknad.

C.  Konkurrens och kostnadssänkningar gynnar tillväxten av och det internationella intresset för denna alternativa energikälla.

D.  Denna sektors produktions-, handels- och miljöaspekter kan innebära verkliga sysselsättnings- och investeringsmöjligheter, särskilt för unga företagare.

1.  Europaparlamentet anser att detta problem måste uppmärksammas mer och prioriteras.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till program och finansiering för unga företagare inom sektorn för förnybara energikällor.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy