RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 57k
8.3.2016
PE579.805v01-00
 
B8-0391/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


sotsiaalkaitset käsitlevate õigusnormide kohandamise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa sotsiaalkaitset käsitlevate õigusnormide kohandamise kohta  
B8-0391/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et sotsiaalkaitsepoliitika on praegu üks liikmesriikide ja ELi institutsioonide põhiprobleeme;

B.  arvestades, et rahvusvahelised töönormid ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioon tunnistavad, et juurdepääs sotsiaalkaitse piisavale tasemele on iga inimese põhiõigus;

C.  arvestades, et seda õigust peetakse vahendiks, mis edendab elanikkonna heaolu ja ühiskonna konsensust ning on sotsiaalse rahu, edu ja majanduskasvu tagamise oluline tingimus;

D.  arvestades, et on tekkinud vajadus võidelda tõhusamalt sotsiaalsete vajaduste iseloomu muutumisest tingitud ohtudega ning edendada uusi sotsiaalseid reforme;

E.  arvestades, et avaliku ja erasektori ettevõtjatel, üliõpilastel ja vabatahtlikel ühendustel, kes tegelevad professionaalse koduabiga, peaks olema võimalik toimida kooskõlastatult ja laiendada oma tegevust vastavalt võimalikele uutele reformidele;

1.  palub komisjonil võtta regulatiivseid meetmeid, milles käsitletakse ja määratletakse uued ja tõhusamad sotsiaalkaitsevormid.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika