NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 61k
9.3.2016
PE579.806v01-00
 
B8-0392/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o přepracování předpisů týkajících se pěstování plodin na znečištěné půdě a její rekultivace


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o přepracování předpisů týkajících se pěstování plodin na znečištěné půdě a její rekultivace  
B8‑0392/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ve členských státech je velmi důležité určování pozemků a mořských oblastí klasifikovaných jako znečištěné, přičemž se však dodnes nedosahuje znatelných výsledků, pokud jde o jejich rekultivaci;

B.  vzhledem k tomu, že podle statistických údajů jsou předkládané a schvalované projekty rekultivace značně zpožděné a jen na několika pozemcích se provedlo 100 % zákroků schválených vnitrostátními ministerstvy;

C.  vzhledem k tomu, že již byly přiděleny značné finanční prostředky na sanaci různých evropských pozemků, avšak konkrétní výsledky jsou do dnešního dne nedostatečné;

D.  vzhledem k tomu, že ač byly vynaloženy značné zdroje, je současná situace v podstatě patová, a veřejní i soukromí původci znečištění toho zneužívají a nadále pokračují v pěstování plodin a jejich prodeji, čímž ohrožují spotřebitele;

E.  vzhledem k tomu, že se množí případy falešných rekultivací i prodeje produktů ze znečištěných pozemků;

1.  považuje za nezbytné věnovat větší pozornost tomuto problému, který je třeba považovat za prioritní;

2.  navrhuje přijetí legislativních opatření zaměřených na transparentnost a racionalizaci programů rekultivace.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí