RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 58k
9.3.2016
PE579.806v01-00
 
B8-0392/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


saastatud maa-alal põllumajanduskultuuride kasvatamist ja sellega seotud maapinna korrastamist käsitlevate õigusaktide muutmise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek saastatud maa-alal põllumajanduskultuuride kasvatamist ja sellega seotud maapinna korrastamist käsitlevate õigusaktide muutmise kohta  
B8-0392/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ELi liikmesriikides on saastatud maaks liigitatava maa- ja merepinna tuvastamisel saadud olulisi tulemusi, samas kui nende maa-alade korrastamisel ei ole tänaseks erilisi tulemusi saavutatud;

B.  arvestades, et statistilised andmed näitavad, et maapinna korrastamiseks esitatud ja heaks kiidetud projektid hilinevad märgatavalt, kuna üksnes vähesed paigad on kasutanud 100% riikide ministeeriumide poolt heaks kiidetud asjakohastest sekkumismeetmetest;

C.  arvestades, et mitmele Euroopa paigale on eraldatud juba märkimisväärsed investeeringud, kuid tänaseks on konkreetseid tulemusi saadud äärmiselt vähe;

D.  arvestades, et vaatamata kulutatud vahenditele on praegune olukord sisuliselt ummikusse jooksnud ning saastamise eest vastutajad nii avalikus kui erasektoris kasutavad seda olukorda ära, jätkates põllumajanduskultuuride kasvatamist ja nende turustamist ning seades sel viisil tarbijad tõsisesse ohtu;

E.  arvestades, et jätkuvalt kasvab uuringute hulk, mis käsitlevad maapinna korrastamisega seotud võltsimist ja saastatuks liigitatud paikades kasvatatud põllukultuuridest valmistatud toodete turustamist;

1.  peab vajalikuks osutada sellele prioriteetsele küsimusele rohkem tähelepanu;

2.  teeb ettepaneku võtta regulatiivseid meetmeid maapinna korrastamise programmide läbipaistvuse ja ratsionaliseerimise alal.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika