PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 385kWORD 59k
7.3.2016
PE579.807v01-00
 
B8-0393/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl Europos kelių transporto sulėtėjimo


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl Europos kelių transporto sulėtėjimo  
B8-0393/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi daugelį veiklos rūšių vis dažniau sustabdo eilės ir nelegalūs imigrantai;

B.  kadangi Danija, Prancūzija, Vokietija, Austrija, Norvegija ir Švedija atnaujino sienų kontrolę: Prancūzijos vyriausybė šį sprendimą priėmė po lapkričio 13 d. teroristų išpuolių, o kitos valstybės narės šį sprendimą priėmė siekdamos kovoti su migrantų antplūdžiu;

C.  kadangi buvo surengtas susitikimas su už transportą atsakingu Komisijos nariu J. Barrot ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) atstovais, kurie išreiškė susirūpinimą dėl nepakankamo socialinio aspekto Komisijos transporto politikoje;

D.  kadangi kovodamos su migrantų antplūdžiu valstybės narės apkaltino viena kitą pažeidus įstatymą ad hoc priemonėmis ir joms nepavyko suvienyti jėgų siekiant rasti bendrą visiems priimtiną sprendimą;

1.  prašo Komisijos iš naujo apsvarstyti šią problemą.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika