REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 59k
7.3.2016
PE579.807v01-00
 
B8-0393/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ceļu satiksmes ierobežojumiem Eiropā


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ceļu satiksmes ierobežojumiem Eiropā  
B8-0393/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā daudzas ekonomiskas darbības nav iespējams realizēt vienīgi rindu un nelegālo migrantu dēļ;

B.  tā kā Dānija, Francija, Vācija, Austrija, Norvēģija un Zviedrija ir atsākušas robežkontroli, ko Francijas valdība atsāka pēc 13. novembra teroraktiem, savukārt citas dalībvalstis to atsāka pārmērīga migrantu pieplūduma dēļ;

C.  tā kā sanāksmē, kurā piedalījās transporta komisārs J. Barrot un ETF (Eiropas Transporta darbinieku federācija), tika paustas bažas par to, ka transporta politikā Komisija nepievērš pietiekamu uzmanību sociālajiem jautājumiem;

D.  tā kā, saskaroties ar migrantu pieplūdumu, dalībvalstis cita citu apsūdz par tiesību aktu parkāpšanu un ad hoc noteikumu piemērošanu un tā kā nav izdevies apvienot spēkus, lai rastu kopīgu risinājumu,

1.  aicina Komisiju rīkot apspriešanos par šo jautājumu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika