ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 57k
7.3.2016
PE579.807v01-00
 
B8-0393/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over vertragingen in het Europese wegverkeer


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over vertragingen in het Europese wegverkeer  
B8-0393/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat talloze werkzaamheden in steeds sterkere mate worden verstoord door filevorming en illegalen;

B.  overwegende dat Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen en Zweden weer grenscontroles hebben ingevoerd, waarbij het besluit van de Franse regering is genomen naar aanleiding van de terreuraanslag van 13 november, terwijl de andere lidstaten hiertoe hebben besloten om de uitzonderlijke migrantenstroom het hoofd te bieden;

C.  overwegende dat er een bespreking heeft plaatsgevonden tussen de commissaris voor vervoer, J. Barrot, en de ETF (European Transport Worker's Federation), die klaagt over het gebrek aan aandacht voor sociale aspecten in het vervoerbeleid van de Commissie;

D.  overwegende dat de lidstaten elkaar ervan beschuldigen de wetgeving te overtreden met ad-hocmaatregelen tegen de toestroom van migranten, en er niet in slagen hun krachten te bundelen om tot een gemeenschappelijke en werkbare oplossing te komen;

1.  verzoekt de Commissie dit probleem aan de orde te stellen.

Juridische mededeling - Privacybeleid