PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 380kWORD 60k
7.3.2016
PE579.807v01-00
 
B8-0393/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la încetinirea traficului rutier european


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la încetinirea traficului rutier european  
B8-0393/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât numeroase activități sunt întrerupte într-o măsură din ce în ce mai mare de cozi și călătorii clandestini;

B.  întrucât Danemarca, Franța, Germania, Austria, Norvegia și Elveția au reintrodus controalele la frontieră, decizia guvernului francez fiind luată în urma atacului terorist din 13 noiembrie, iar acelea ale celorlalte state membre fiind luate pentru a face față fluxului excepțional de migranți;

C.  întrucât a existat o întâlnire între comisarul pentru transporturi, J. Barrot, și EFT (European Transport Worker's Federation), care și-a exprimat îngrijorarea față de lipsa de atenție socială din politica în materie de transporturi a Comisiei;

D.  întrucât, confruntându-se cu afluxul de migranți, statele membre s-au acuzat reciproc de încălcarea legii prin măsuri ad hoc și au reușit să-și unească forțele pentru a conveni o soluție practică comună;

1.  îi solicită Comisiei să repună în discuție această chestiune.

Notă juridică - Politica de confidențialitate