REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 59k
9.3.2016
PE579.808v01-00
 
B8-0394/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par kodoldrošību


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kodoldrošību  
B8-0394/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā EAEK līguma 98. un 99. pantu,

–  ņemot vērā Direktīvu 2009/71/Euratom,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā kodolelektrostacijas saražo aptuveni trešdaļu no elektroenerģijas un 14 % no Eiropas Savienībā kopumā patērētās enerģijas;

B.  tā kā dalībvalstīm ir pienākums īstenot valsts tiesību aktus, ar ko nosaka kodoldrošības prasības;

C.  tā kā Komisijas un Ensreg 2013. gadā veiktajos drošuma noturības testos tika pārbaudīta vienīgi kodolelektrostaciju veiktspēja smagos ārējos negadījumos;

D.  tā kā līdz ar to šādi testi neaizstāj dalībvalstu kompetenci, kurām ir primārā atbildība par kodoliekārtu drošības uzraudzību;

E.  tā kā pirms dažām dienām Tianžas kodolelektrostacijā, kas atrodas uz Beļģijas un Vācijas robežas, tika konstatētas problēmas un nācās apturēt viena reaktora darbību,

1.  atkārtoti aicina Komisiju pievērsties kodoliekārtu jautājumam un izstrādāt tiesību aktus, ar ko sistemātiskāk uzraudzītu drošības prasību ievērošanu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika