PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 380kWORD 61k
9.3.2016
PE579.808v01-00
 
B8-0394/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la siguranța nucleară


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la siguranța nucleară  
B8-0394/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 98-99 din Tratatul Euratom,

–  având în vedere Directiva 2009/71/Euratom,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât centralele nucleare produc aproximativ o treime din energia electrică și 14 % din energia consumată în UE;

B.  întrucât statele membre au obligația de a institui norme naționale care reglementează cerințele în materie de siguranță nucleară;

C.  întrucât probele de anduranță inițiate de Comisie și de ENSREG în 2003 s-au limitat la capacitatea centralelor nucleare de a face față unor evenimente externe de gravitate maximă;

D.  întrucât astfel de probe nu se substituie, însă, sferei de competență a statelor membre, cărora le revine în primul rând răspunderea de a veghea asupra siguranței instalațiilor;

E.  întrucât, în zilele trecute, la centrala nucleară de la Tihange, situată la granița dintre Belgia și Germania au apărut probleme care au impus oprirea unui dintre reactoare;

1.  îi solicită Comisiei să se oprească încă o dată asupra problemei nucleare, pentru a defini o legislație în măsură să urmărească mai sistematic transpunerea în practică a normelor de siguranță.

Notă juridică - Politica de confidențialitate