PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 387kWORD 63k
8.3.2016
PE579.809v01-00
 
B8-0395/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la relansarea investițiilor în infrastructură


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la relansarea investițiilor în infrastructură  
B8-0395/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a invitat guvernele țărilor dezvoltate să relanseze investițiile în infrastructurile publice pentru a depăși criza economică;

B.  întrucât zona euro este caracterizată de o stagnare îndelungată, ilustrată de existența unor economii excesive și a unui nivel al cererii și al investițiilor insuficient de ridicat;

C.  întrucât creșterea investițiilor în infrastructurile publice crește producția atât pe termen scurt (prin intermediul efectelor multiplicatoare), cât și pe termen lung (prin intermediul impactului său pozitiv asupra capacităților de producție ale economiei), acest rezultat obținându-se prin autofinanțare;

D.  întrucât, conform FMI(1), fiecare euro suplimentar pe care guvernul îl cheltuiește în investiții sporește nivelul de bunăstare a populației relansând consumul privat cu aproximativ 0,8 euro,

1.  solicită Comisiei să permită statelor să finanțeze relansarea investițiilor publice, chiar dacă acest lucru presupune depășirea obiectivelor privind deficitul pe termen mediu.

 

 

(1)

Giovanni GANELLI și Juha TERVALA, „The welfare multiplier of public infrastructure investment”, FMI, documentul de lucru nr. 16/40, 29 februarie 2016.

Notă juridică - Politica de confidențialitate