PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 312kWORD 61k
8.3.2016
PE579.809v01-00
 
B8-0395/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o oživitvi naložb v infrastrukturo


Sophie Montel, Florian Philippot

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o oživitvi naložb v infrastrukturo  
B8-0395/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pozvala vlade razvitih držav k oživitvi naložb v javno infrastrukturo, da bi premostili stagnacijo gospodarstva;

B.  ker se je evrsko območje znašlo v sekularni stagnaciji, tj. v dolgoročni nizki gospodarski rasti, ki se kaže v pretiranem varčevanju ter pomanjkanju povpraševanja in naložb;

C.  ker je povečanje naložb v javno infrastrukturo način samofinanciranja, s katerim se na podlagi multiplikacijskih učinkov kratkoročno krepi proizvodnja, pa tudi dolgoročno, in sicer s pozitivnim vplivanjem na proizvodne zmogljivosti gospodarstva;

D.  ker se po mnenju Mednarodnega denarnega sklada(1) z vsakim dodatnim eurom, ki ga vlade porabijo za naložbe, krepi blaginja prebivalstva, saj se na ta način spodbuja zasebna poraba za približno 0,8 EUR;

1.  poziva Komisijo, naj državam omogoči, da financirajo oživitev javnih naložb, s čimer bi srednjeročno presegli cilje v zvezi s primanjkljajem.

 

(1)

Giovanni GANELLI in Juha TERVALA „The welfare multiplier of public infrastructure investment“, delovni dokument Mednarodnega denarnega sklada št. 16/40, 29. februar 2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov