PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 60k
9.3.2016
PE579.810v01-00
 
B8-0396/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale de către minori


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale de către minori  
B8-0396/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale conectate la internet are un efect negativ asupra stării psihice și fizice a persoanelor;

B.  întrucât numeroase studii arată că, în UE, adolescenți și copii utilizează din ce în ce mai mult și în mod excesiv internetul, conectându-se cu dispozitive electronice, cum ar fi telefoane inteligente, tablete și calculatoarele;

C.  întrucât aceleași studii indică faptul că minorii care utilizează excesiv internetul sunt din ce în ce mai frecvent afectați de tulburări psihice, care le compromit viața socială și de familie;

D.  întrucât efectele negative asupra sănătății minorilor determină cheltuieli din ce în ce mai mari din bugetul sănătății publice în statele membre;

1.  consideră că este necesar să se acorde o mai mare atenție acestei probleme, care trebuie considerată prioritară;

2.  propune Comisiei să realizeze o intervenție legislativă în acest domeniu, pentru a combate utilizarea excesivă de către minori a dispozitivelor digitale conectate la internet.

Notă juridică - Politica de confidențialitate