RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 58k
8.3.2016
PE579.811v01-00
 
B8-0397/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


prügilate kontrolli ja nende keskkonnamõju käsitlevate õigusaktide muutmise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek prügilate kontrolli ja nende keskkonnamõju käsitlevate õigusaktide muutmise kohta  
B8-0397/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et tahkete jäätmete prügilad on ränga ja tervisele kahjuliku keskkonnamõju peamised põhjustajad, kuna need sisaldavad kõdunevaid orgaanilisi aineid, millest ei ole liigiti kogumisest hoolimata võimalik täielikult vabaneda;

B.  arvestades, et kehtivad õigusaktid on eelkõige suunatud prügilasse ladestatavate biolagunevate orgaaniliste ainete üldkoguse vähendamisele, seades vähendamisalaseid eesmärke, mis tuleb saavutada järk-järgult aja jooksul, kuid et nendes võetakse vaid harvadel juhtudel arvesse keskkonnamõju tõsidust;

C.  arvestades, et keskkonnasäästlikkuse põhimõtte tegelik rakendamine peab olema üks kontrollitavate prügilate alase teadustegevuse põhieesmärk;

D.  arvestades, et tervitatavad ja asjakohased on meetmed, mille eesmärk on jätkusuutlikus tempos kiirendada ladustatud jäätmete stabiliseerimisprotsesse ja viia need lõpule ning tagada vastuvõetava kvaliteediga jääkheide;

1.  peab vajalikuks pöörata rohkem tähelepanu kõnealusele probleemile, mida tuleb pidada esmatähtsaks;

2.  teeb komisjonile ettepaneku võtta meetmeid, mille raames töötatakse tahkete jäätmete prügilate kontrolli ja nendega seotud keskkonnamõju valdkonnas välja õigusaktid ja programmid rahvatervise ja keskkonna austamise kaitseks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika