PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 377kWORD 61k
8.3.2016
PE579.811v01-00
 
B8-0397/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la redefinirea normelor privind controlul rampelor de evacuare a deșeurilor și impactul lor ambiental


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la redefinirea normelor privind controlul rampelor de evacuare a deșeurilor și impactul lor ambiental  
B8-0397/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât rampele de descărcare a deșeurilor solide constituie cauza principală a impactului ambiental violent și dăunător pentru sănătate, generat de prezența unor substanțe organice putrescibile, care nu pot fi eliminate în totalitate, cu toate că colectarea se face diferențiat;

B.  întrucât normele în vigoare se axează îndeosebi asupra unei reduceri a cantității totale de substanță organică biodegradabilă evacuată, stabilind obiective privind reducerea care trebuie realizate treptat, în timp, fără să analizeze decât arareori gravitatea impactului ambiental;

C.  întrucât transpunerea în practică a principiului sustenabilității ambientale trebuie să reprezinte unul dintre principalele obiective ale activității științifice având ca obiect rampele de evacuare a deșeurilor controlate;

D.  întrucât sunt de dorit și oportune acțiuni urmărind accelerarea și finalizarea în intervale sustenabile a proceselor de stabilizare a deșeurilor depozitate și garantarea unor emisii reziduale de calitate acceptabilă;

1.  consideră că este necesar să se acorde mai multă atenție acestei probleme, care trebuie privită ca prioritară;

2.  îi propune Comisiei o intervenție care să aibă ca obiect reglementările și programele privind controlul rampelor de evacuare a deșeurilor solide și impactul ambiental al acestora și salvgardarea sănătății publice și respectarea mediului ambiant.

Notă juridică - Politica de confidențialitate