PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 300kWORD 59k
8.3.2016
PE579.811v01-00
 
B8-0397/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o spremembi zakonodaje o nadzoru odlagališč odpadkov in njihovega vpliva na okolje


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o spremembi zakonodaje o nadzoru odlagališč odpadkov in njihovega vpliva na okolje  
B8-0397/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker so odlagališča trdnih odpadkov najpogostejši vzrok resnih in zdravju škodljivih vplivov na okolje, saj se tam nahajajo gnijoče organske snovi, ki se jim kljub ločenemu zbiranju odpadkov ne da popolnoma izogniti;

B.  ker so sedanji predpisi usmerjeni zlasti v zmanjšanje skupne količine biološko razgradljivih organskih snovi na odlagališčih, saj določajo cilje, ki jih je treba doseči postopoma, le redko pa upoštevajo resnost vplivov na okolje;

C.  ker mora biti izvajanje načela okoljske trajnosti eden glavnih ciljev znanstvenega dela na nadzorovanih odlagališčih;

D.  ker so ukrepi za pospešitev in dokončanje postopkov stabilizacije odloženih odpadkov v doglednem času ter zagotovitev sprejemljive kakovosti preostalih emisij zaželeni in ustrezni;

1.  meni, da je treba tej težavi nameniti več pozornosti in jo obravnavati prednostno;

2.  predlaga Komisiji, naj z ukrepom opredeli predpise in programe za nadzor odlagališč trdnih odpadkov ter s tem povezane negativne vplive na okolje, da bi varovali javno zdravje in spoštovali okoljske standarde.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov