RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 59k
8.3.2016
PE579.813v01-00
 
B8-0399/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa Komisjoni ja nõukogu poolt esitatud Prantsusmaa tööturureformi puudutavate soovituste kohta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni ja nõukogu poolt esitatud Prantsusmaa tööturureformi puudutavate soovituste kohta  
B8-0399/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.arvestades, et komisjoni soovitustest nähtub soov ergutada veelgi tähtajatute töölepingute kasutamist tööturul, muutes need paindlikumaks;

 

B.arvestades, et komisjoni meelest ei olnud hiljutine palkade reguleerimine piisav;

 

C.arvestades, et töötajate vallandamise lihtsustamine tsükli madalseisus võib kaasa tuua 100 000 – 200 000 töötaja vallandamise Prantsusmaal, võttes arvesse ülemäärast tööhõivet Prantsusmaa ettevõtetes;

 

D.arvestades, et OECD uuringud on näidanud, et vallandamise lihtsustamisega kaasnev töökohtade ebakindlamaks muutumine võib panna töötajad ettevaatlikkusest säästma (ja vähendada seeläbi sisetarbimist ja -nõudlust) ning muudab raskemaks eluaseme leidmise ja pangalaenu saamise;

 

1.palub komisjonil ja nõukogul kaaluda võimalust lisada oma soovitustesse sellekohased ettepanekud, võttes arvesse, et Prantsusmaal on peamiselt tegemist tsüklilise ja mitte struktuurse töötusega.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika