PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 375kWORD 59k
8.3.2016
PE579.814v01-00
 
B8-0400/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la etichetarea produselor care provin de la animale hrănite cu OMG-uri


Sophie Montel, Florian Philippot

referitoare la etichetarea produselor care provin de la animale hrănite cu OMG-uri  
B8-0400/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât este posibil ca aproximativ 90 % din efectivele de animale crescute în Franța să fi fost hrănite cu organisme modificate genetic (OMG-uri) importate;

B.  întrucât acest lucru poate afecta produse precum laptele, ouăle sau carnea nemarcate sau fără etichetare specifică;

C.  întrucât dreptul consumatorilor la informații impune o mai mare transparență a procesului de producție agricolă,

1.  invită Comisia și Consiliul să facă obligatorie etichetarea clară a tuturor produselor care provin de la animale hrănite cu OMG-uri.

Notă juridică - Politica de confidențialitate