PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 302kWORD 59k
8.3.2016
PE579.814v01-00
 
B8-0400/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o označevanju proizvodov iz živali, hranjenih z GSO


Sophie Montel, Florian Philippot

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o označevanju proizvodov iz živali, hranjenih z GSO  
B8-0400/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je možno, da je okoli 90 % živine v Franciji hranjene z uvoženimi gensko spremenjenimi organizmi (GSO);

B.  ker to lahko zadeva proizvode, kot so mleko, jajca ali meso brez oznake ali posebnega označevanja;

C.  ker pravica potrošnikov do obveščenosti zahteva večjo preglednost procesa kmetijske proizvodnje;

1.  poziva Komisijo in Svet, naj uvedeta obvezno jasno označevanje vseh proizvodov iz živali, hranjenih z GSO.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov