PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 388kWORD 59k
8.3.2016
PE579.815v01-00
 
B8-0401/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl interesų konflikto Europos maisto saugos tarnyboje


Sophie Montel, Florian Philippot

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl interesų konflikto Europos maisto saugos tarnyboje  
B8-0401/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi 2016 m. sausio 26 d. EFSA paskelbė, kad ji įdarbino organizacijos „Food and Drink Federation“ vyriausiąjį mokslininką, kuris užims komunikacijos direktoriaus pareigas;

B.  kadangi EFSA jau ne kartą yra buvę tokių privačių interesų ir viešojo reguliuotojo hibridizacijos atvejų, kaip rodo A. Moretto atvejis 2011 m. (EFSA pesticidų vertintojas, kuris turėjo atsistatydinti po to, kai paaiškėjo jo ryšiai su pesticidų gamintojų konsultavimo bendrove) ar D. Banati atvejis 2012 m. (EFSA valdybos pirmininkė, kuri perėjo dirbti į didžiausią pasaulyje žemės ūkio ir maisto pramonės lobistinę organizaciją ILSI);

C.  kadangi šis akivaizdus nepriklausomumo trūkumas patvirtina teiginį, kad ši tarnyba yra žemės ūkio ir maisto pramonės lobistų Trojos arklys, ir paaiškina kai kuriuos šiems lobistams labai palankius sprendimus, priimtus nepaisant nacionalinių reguliuotojų įspėjimų;

D.  kadangi tarnyba atsisako reformuoti savo interesų konfliktų prevencijos sistemą;

1.  reikalauja nustatyti, kad sprendimai dėl maisto saugos būtų priimti nacionalinių reguliuotojų lygmeniu, kol EFSA nereformuos savo interesų konfliktų prevencijos sistemos taip, kad būtų užtikrintas visiškas skaidrumas ir nepriklausomumas.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika