PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 381kWORD 61k
8.3.2016
PE579.815v01-00
 
B8-0401/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la conflictele de interese din cadrul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară


Sophie Montel, Florian Philippot

Propunere de rezoluție referitoare la conflictele de interese din cadrul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară  
B8–0401/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la data de 26 ianuarie 2016, EFSA a anunțat recrutarea consilierei științifice șefe a „Food and Drink Federation” în postul de directoare pentru comunicare;

B.  întrucât EFSA a amestecat și în trecut interesele private și cele ale unui organism public, cum o atestă cazul dlui Moretto în 2011 (evaluator pentru pesticide la EFSA, ce a fost forțat să demisioneze după dezvăluirea legăturilor sale cu o societate de consultanță pentru fabricanți de pesticide) și cazul dnei Banati în 2012 (președinta consiliului de administrație al EFSA, ulterior angajată de ILSI, cel mai important grup de lobby din lume la nivel agroalimentar);

C.  întrucât această lipsă evidentă de independență sprijină teza unei agenții de tip „cal troian” al lobby-ului agroalimentar și ar putea explica anumite decizii luate în favoarea acestuia din urmă, aceasta în ciuda avertizărilor semnalate de autoritățile naționale;

D.  întrucât Agenția refuză să își revadă organizarea pentru prevenirea conflictelor de interese,

1.  solicită ca deciziile privind siguranța alimentară să fie luate la nivel național, până ce EFSA nu va fi procedat la reformarea sistemului său de prevenire a conflictelor de interese pentru a garanta astfel independența și transparența sa totale.

Notă juridică - Politica de confidențialitate