PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 370kWORD 61k
8.3.2016
PE579.815v01-00
 
B8-0401/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o navzkrižjih interesov v Evropski agenciji za varnost hrane


Sophie Montel, Florian Philippot

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o navzkrižjih interesov v Evropski agenciji za varnost hrane  
B8-0401/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je agencija EFSA 26. januarja 2016 objavila, da je zaposlila glavno znanstveno sodelavko „Food and Drink Federation“ kot direktorico za komuniciranje;

B.  ker je za agencijo EFSA običajno tovrstno križanje med zasebnimi interesi in vlogo javnega regulatorja, kot dokazujeta primera g. Moretta leta 2011 (ocenjevalec pesticidov v tej agenciji, ki je moral odstopiti po odkritju povezav z družbo za svetovanje proizvajalcem pesticidov) in gospe Banati leta 2012 (predsednica upravnega sveta agencije EFSA, ki se je zaposlila v inštitutu ILSI, največjem agroživilskem lobiju na svetu);

C.  ker to hudo pomanjkanje neodvisnosti potrjuje tezo trojanskega konja agroživilskega lobija in pojasnjuje nekatere odločitve, ki so zanj zelo ugodne in so bile sprejete navkljub opozorilom nacionalnih regulatorjev;

D.  ker agencija odklanja, da bi za preprečevanje navzkrižja interesov reformirala svoj sistem;

1.  zahteva, da se odločitve o prehranski varnosti sprejmejo na ravni nacionalnega regulatorja, dokler EFSA ne bo spremenila svojega sistema za preprečevanje navzkrižij interesov na način, ki zagotavlja popolno preglednost in neodvisnost.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov