NÁVRH USNESENÍ
PDF 239kWORD 59k
8.3.2016
PE579.816v01-00
 
B8-0402/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o špatném zacházení se ženami


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o špatném zacházení se ženami  
B8-0402/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k závažnému problému, který v Unii představuje násilí na ženách, když 20 až 25 % žen je během svého dospělého života podrobeno fyzickému násilí a více než 10 % se stane obětí násilí sexuálního;

B.  vzhledem k tomu, že je důležité a významné uznat závažné okamžité i dlouhodobé důsledky, které násilí na ženách působí na jednotlivcích, na rodinách a na společnosti, pokud jde o tělesné a duševní zdraví, duševní a sociální vývoj a rovné příležitosti pro oběti násilí;

C.  vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách je největší překážkou pro dosažení rovnosti mezi ženami a muži a bez ohledu na zeměpisné, hospodářské, kulturní či společenské rozdíly je jednou z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv;

1.  žádá Komisi, aby přijala jasnější opatření a silný závazek bojovat proti špatnému zacházení se ženami a poskytla přidanou hodnotu krokům, které musí podniknout zejména členské státy, a to šířením a výměnou informací, jakož i společným stanovením priorit.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí