RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 57k
8.3.2016
PE579.816v01-00
 
B8-0402/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


naiste väärkohtlemise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek naiste väärkohtlemise kohta  
B8-0402/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et naiste väärkohtlemine on üks liidu üliolulistest probleemidest, kuna 20–25 % naistest kogeb täiskasvanuea jooksul füüsilist vägivalda ja üle 10 % on seksuaalse vägivalla ohvrid;

B.  arvestades, et on oluline ja vajalik tunnistada tõsiseid tagajärgi, mis võivad olla kohesed või pikaajalised, mida naistevastane vägivald põhjustab üksikisikute, perede ja kollektiivide füüsilisele ja vaimsele tervisele, psühholoogilisele ja sotsiaalsele arengule ning asjaomaste isikute võrdsetele võimalustele;

C.  arvestades, et naistevastane vägivald on oluline takistus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamisel ning üks kõige levinumatest inimõiguste rikkumistest, mis ei tunne geograafilisi, majanduslikke, kultuurilisi ega sotsiaalsed piire;

1.  palub komisjonil sekkuda naiste väärkohtlemise takistamisse otsustavamalt ja anda lisaväärtust meetmetele, mida teabe levitamise ja vahetamise ning prioriteetide ühise määratlemise abil peavad võtma eeskätt liikmesriigid.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika