PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 374kWORD 60k
8.3.2016
PE579.816v01-00
 
B8-0402/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la maltratarea femeilor


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European la maltratarea femeilor  
B8-0402/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât violența împotriva femeilor este o problemă critică în Uniune, unde între 20 și 25 % dintre femeile adulte suferă violențe fizice și peste 10 % sunt victime ale violenței sexuale;

B.  întrucât este important și necesar să se recunoască consecințele grave, imediate și pe termen lung, ale violenței împotriva femeilor asupra fiecăreia dintre acestea, asupra familiilor și asupra comunităților, în ceea ce privește sănătatea fizică și mintală, dezvoltarea psihologică și socială și egalitatea de șanse a persoanelor implicate;

C.  întrucât violența împotriva femeilor reprezintă un obstacol major în calea egalității între femei și bărbați și întrucât constituie una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului, care nu cunoaște limite geografice, economice, culturale sau sociale;

1.  solicită Comisiei o intervenție mai incisivă, care să încurajeze o implicare mai intensă împotriva maltratării și să ofere o plus-valoare acțiunilor care trebuie întreprinse în principal de statele membre, prin intermediul difuzării și schimbului de informații, precum și al stabilirii în comun a priorităților.

Notă juridică - Politica de confidențialitate