PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 302kWORD 60k
8.3.2016
PE579.816v01-00
 
B8-0402/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o zlorabah žensk


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o zlorabah žensk  
B8-0402/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je nasilje nad ženskami hud problem v Uniji, kjer v odrasli dobi utrpi fizično nasilje med 20 in 25 % žensk, več kot 10 % pa jih je žrtev spolnega nasilja;

B.  ker je pomembno in nujno priznati hude posledice, takojšnje in dolgoročne, ki jih nasilje nad ženskami povzroča posameznikom, družinam in družbi na področju fizičnega in duševnega zdravja, psihičnega in socialnega razvoja ter ustvarjanja enakih možnosti za vpletene osebe;

C.  ker nasilje nad ženskami občutno ovira enakost med ženskami in moškimi ter je ena najbolj razširjenih kršitev človekovih pravic, ki ni odvisna od geografskih, ekonomskih, kulturnih ali socialnih vidikov;

1.  poziva Komisijo, naj odločneje ukrepa in poveča prizadevanja za preprečevanje zlorab ter zagotovi dodano vrednost za ukrepe, ki jih morajo sprejeti in izvajati predvsem države članice, tako da širi in izmenjuje informacije ter skupno določa prednostne naloge.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov