FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 57k
8.3.2016
PE579.816v01-00
 
B8-0402/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om kvinnomisshandel


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om kvinnomisshandel  
B8-0402/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kvinnovåld är ett kritiskt problem i EU. Mellan 20 och 25 % av alla kvinnor utsätts för fysiskt våld under sitt vuxna liv, och över 10 % utsätts för sexuellt våld.

B.  Det är viktigt och nödvändigt att inse vilka allvarliga konsekvenser våld mot kvinnor får, både omedelbart och på längre sikt, för de enskilda individerna, deras familjer och samhället när det handlar om fysisk och psykisk hälsa, psykologisk och social utveckling och lika möjligheter för de inblandade.

C.  Våld mot kvinnor utgör ett stort hinder för jämställdhet mellan kvinnor och män och är en av de mest utbredda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, utan geografiska, ekonomiska, kulturella eller sociala distinktioner.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ingripa mer resolut för att mana till starkare engagemang mot misshandel och skapa mervärde åt de insatser som måste göras i första hand av medlemsstaterna med hjälp av spridning och utbyte av information och gemensamt utarbetande av prioriteringar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy