PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 237kWORD 61k
8.3.2016
PE579.817v01-00
 
B8-0403/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o razlikama u plaćama između žena i muškaraca


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o razlikama u plaćama između žena i muškaraca  
B8-0403/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 8. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2006/54/EZ,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je jednakost između žena i muškaraca jedno od temeljnih načela Europske unije s obzirom na to da se već u Ugovoru iz Rima iz 1957. prvi put spominje jednakost spolova u pogledu plaća;

B.  budući da strategija Komisije za 2020. podrazumijeva uspostavu sustava stručnih kvalifikacija kojim bi se primjenjivali zajednički kriteriji za radnike i radnice kako bi se stalo na kraj diskriminirajućim praksama na spolnoj osnovi;

C.  budući da je takav program samo posljednji čin u nizu poduzetih mjera za postizanje napretka u tom području unatoč nepostojanju usklađenog zakonodavstva;

D.  budući da je u EU-u još uvijek prisutna prosječna razlika u plaćama između spolova koja iznosi 16 %;

1.  poziva Komisiju da uskladi propise kako bi se uklonile eventualne razlike u unutarnjem postupanju država članica.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti