PROJEKT REZOLUCJI
PDF 383kWORD 59k
8.3.2016
PE579.817v01-00
 
B8-0403/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn  
B8-0403/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 8 TFUE,

–  uwzględniając dyrektywę 2006/54/WE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że równouprawnienie mężczyzn i kobiet stanowi jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej – już w traktacie rzymskim z 1957 r. zawarto pierwsze odniesienie do równouprawnienia płci w zakresie wynagrodzenia;

B.  mając na uwadze, że stworzenie systemu kwalifikowania zawodowego wykorzystującego wspólne kryteria dla kobiet i mężczyzn w celu wyeliminowania dyskryminacji ze względu na płeć stanowi jeden z celów strategii Komisji „Europa 2020”;

C.  mając na uwadze, że taki program prac jest tylko jedną – najnowszą – z całej serii inicjatyw w tym zakresie, pomimo braku jednolitych przepisów;

D.  mając na uwadze, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE wciąż wynoszą 16 %;

1.  zwraca się do Komisji o ujednolicenie przepisów w celu wyeliminowania wszelkich ewentualnych różnic w traktowaniu ze względu na płeć w obrębie państw członkowskich.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności