PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 378kWORD 59k
8.3.2016
PE579.817v01-00
 
B8-0403/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la diferențele de remunerare între femei și bărbați


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare diferențele de remunerare între femei și bărbați  
B8-0403/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 8 din TFUE,

–  având în vedere Directiva 2006/54/UE,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât egalitatea între femei și bărbați este unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene, ținând cont de faptul că deja în Tratatul de la Roma din 1957 apare o primă referire la egalitatea de gen în materie de retribuție;

B.  întrucât crearea unui sistem de calificare profesională care să folosească criterii comune pentru lucrătorii de ambele sexe cu scopul de a elimina discriminările bazate pe sex face parte din strategia 2020 a Comisiei;

C.  întrucât un asemenea program de lucru este doar ultimul act dintr-o serie de măsuri utile pentru dezvoltarea acestui domeniu în condițiile în care nu există totuși o legislație armonizată;

D.  întrucât în UE există încă o diferență medie de salarizare între femei și bărbați de 16%;

1.  solicită Comisiei să armonizeze această materie de drept pentru a elimina eventualele diferențe de tratament între statele membre;

Aviz juridic - Politica de confidențialitate