PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 302kWORD 59k
8.3.2016
PE579.817v01-00
 
B8-0403/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o razliki v plačilu med ženskami in moškimi


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o razliki v plačilu med ženskami in moškimi  
B8-0403/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 8 PDEU,

–  ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je enakost spolov eno od temeljnih načel Evropske unije, saj se že v Rimski pogodbi iz leta 1957 prvič omenja enako plačilo za moške in ženske;

B.  ker je Komisija kot del svoje strategije 2020 oblikovala sistem poklicnih kvalifikacij s skupnimi merili za delavce in delavke za odpravo diskriminacije na podlagi spola;

C.  ker je ta delovni program zgolj zadnji v vrsti ukrepov, namenjenih napredku na tem področju, kjer še ni usklajene zakonodaje;

D.  ker v EU še vedno obstaja 16-odstotna razlika v plačilu med spoloma;

1.  poziva Komisijo, naj uskladi pravni okvir, da bi odpravili morebitne razlike pri obravnavanju znotraj držav članic.

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov