PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 374kWORD 59k
29.2.2016
PE579.818v01-00
 
B8-0404/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la potențarea cercetării privind bolile rare


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la potențarea cercetării privind bolile rare  
B8-0404/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 168 din TFUE,

–  având în vedere raportul Comisiei (COM(2008)0679),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în UE suferă de boli rare între 27 și 36 de milioane de persoane, care reprezintă o prioritate de prim ordin, date fiind cunoștințele și competențele reduse referitoare la simptomele și tratamentele pentru aceste boli;

B.  întrucât împărtășirea rezultatelor cercetării promovate la nivelul statelor membre a condus deja la dezvoltarea unor noi proceduri destinate identificării și combaterii patologiilor rare, însă aceste progrese nu sunt încă considerate suficiente;

C.  întrucât, din 2008, ultima zi a lunii februarie a fost aleasă ca zi dedicată sensibilizării cu privire la aceste boli;

1.  solicită Comisiei să consolideze programul european de cercetare privind bolile rare, acțiunea UE în domeniul bolilor rare aducând o contribuție semnificativă.

Notă juridică - Politica de confidențialitate