ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 462kWORD 60k
14.3.2016
PE579.819v01-00
 
B8-0405/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно споразуменията между хипермаркетите и френските животновъди


Едуар Феран, Стийв Бриуа

B80405/2016 Предложение за резолюция на Европейския парламент относно споразуменията между хипермаркетите и френските животновъди  

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че групата на независими дистрибутори Intermarché, в споразумение с групата конкурент Leclerc, постигнаха съгласие да купуват свинското на минимална цена от 1,40 евро/кг, с цел оказването на подкрепа на сектора на свинското месо в условията на тежка криза;

Б.  като има предвид, че Европейската комисия е решила да започне разследване срещу Intermarché по случай договореността й с конкурента Leclerc, определена от Комисията като „дискриминационна спрямо трети държави“;

1.  отбелязва, че Комисията не посмя да започне подобно разследване срещу Германия, която поради неблагоприятното въздействие на директивата за командированите работници улеснява използването на ниско платени работници от страните от Източна Европа, което представлява истинска политика на дъмпинг на заплатите и е в противоречие с всякаква конкуренция;

2.  призовава Комисията да преразгледа своята позиция по този въпрос, която е очевидно дискриминационна спрямо френските производители, които от своя страна са подложени на неподлежащи на смекчаване правила и разходи.

Правна информация - Политика за поверителност