PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 58k
14.3.2016
PE579.819v01-00
 
B8-0405/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


suurmyymälöiden ja ranskalaisten karjankasvattajien välisistä sopimuksista


Edouard Ferrand, Steeve Briois

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys suurmyymälöiden ja ranskalaisten karjankasvattajien välisistä sopimuksista  
B8-0405/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että itsenäisten vähittäiskauppiaiden ryhmä Intermarché teki kilpailevan Leclerc-ryhmän kanssa sopimuksen siitä, että ne ostaisivat sianlihaa vähimmäishintaan 1,40 euroa/kilo tavoitteenaan tukea vaikeaan kriisiin ajautunutta sianliha-alaa;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan komissio oli päättänyt aloittaa tutkintamenettelyn Intermarché-ryhmää vastaan, koska tämä oli tehnyt sopimuksen kilpailijansa Leclercin kanssa ja että komission mukaan tällainen sopimus on kolmansia maita syrjivä;

1.  huomauttaa, että komissio vältti aloittamasta vastaavaa tutkintamenettelyä Saksaa vastaan ja että Saksa voi työntekijöiden lähettämisestä annetun direktiivin vääristyneiden vaikutuksen ansiosta käyttää Itä-Euroopan maista tulevia alipalkattuja työntekijöitä; huomauttaa lisäksi, että tämä on todellista palkkojen polkumyyntipolitiikkaa, joka asettaa haasteita kaikelle kilpailulle;

2.  kehottaa komissiota tarkistamaan asiaa koskevan kantansa, joka on selkeästi syrjivä ranskalaisia tuottajia kohtaan, sillä niiden on noudatettava tiukkoja sääntöjä ja vastattava väistämättömistä kustannuksista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö