PROJEKT REZOLUCJI
PDF 385kWORD 60k
14.3.2016
PE579.819v01-00
 
B8-0405/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu,


w sprawie porozumień między sklepami wielkopowierzchniowymi a francuskimi hodowcami


Edouard Ferrand, Steeve Briois

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie porozumień między sklepami wielkopowierzchniowymi a francuskimi hodowcami  
B8-0405/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że grupa niezależnych dystrybutorów Intermarché w porozumieniu z konkurencyjną grupą Leclerc podjęła decyzję o zakupie wieprzowiny po progowej cenie minimalnej 1,40 EUR za kilogram w celu wsparcia branży hodowców trzody chlewnej, pogrążonej w głębokim kryzysie;

B.  mając na uwadze, że Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu dochodzenia przeciwko Intermarché w sprawie zawarcia porozumienia z jego konkurentem, grupą Leclerc, które Komisja określiła jako „dyskryminujące wobec państw trzecich”;

1.  zauważa, że Komisja powstrzymała się od wszczęcia podobnego dochodzenia wobec Niemiec, które – ze względu na przeciwne do zamierzonych skutki dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych – ułatwiają korzystanie z pracy niedostatecznie wynagradzanych pracowników z państw Europy Wschodniej, co stanowi prawdziwą politykę dumpingu płacowego poza wszelką konkurencją;

2.  wzywa Komisję do zrewidowania swojego stanowiska w przedmiotowej dziedzinie, które w sposób niewątpliwy ma charakter dyskryminujący wobec francuskich producentów, obciążonych niemożliwymi do uniknięcia zasadami i kosztami.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności