FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 57k
14.3.2016
PE579.819v01-00
 
B8-0405/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om avtalen mellan stormarknader och franska uppfödare


Edouard Ferrand, Steeve Briois

Förslag till Europaparlamentets resolution om avtalen mellan stormarknader och franska uppfödare  
B8-0405/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den oberoende distributionsgruppen Intermarché, har ingått en överenskommelse med den konkurrerande koncernen Leclerc om att köpa in fläsk till minimipriset 1,4 euro/kilo, i syfte att stötta grisuppfödarna som har drabbats av en allvarlig kris.

B.  Europeiska kommissionen har bestämt sig för att inleda en utredning av Intermarché på grund av gruppens överenskommelse med sin konkurrent Leclerc, ett avtal som enligt kommissionen är ”diskriminerande gentemot tredjeländer”.

1.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen medvetet har avstått från en liknande granskning av Tyskland, som på grund av utstationeringsdirektivets perversa konsekvenser de facto förenklar rekrytering av underbetald personal från Östeuropa. Detta utgör en regelrätt lönedumpningspolitik som slår ut all konkurrens.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över sin ståndpunkt på detta område, som helt klart diskriminerar franska producenter genom att påtvinga dem regler och oundvikliga kostnader.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy