RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 57k
8.3.2016
PE579.824v01-00
 
B8-0410/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


kultuuriettevõtlust toetavaid algatusi käsitleva uue õigusakti vastuvõtmise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kultuuriettevõtlust toetavaid algatusi käsitleva uue õigusakti vastuvõtmise kohta  
B8-0410/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et rahvusvahelises turismis on vaja pidevalt uusi ettevõtlusprojekte oma riigi võimaluste paremaks ärakasutamiseks;

B.  arvestades, et ELi eri liikmesriikides toimunud seminaridel on õpetatud kultuuriettevõtlust, kuna seda peetakse äärmiselt oluliseks uute rahvusvaheliste turismialgatuste seisukohast;

C.  arvestades, et Euroopa on väga rikas kultuuri- ja turismimarsruutide poolest, isegi kui osad neist on väiksemad ja vähem tuntud;

D.  arvestades, et uued koolitusvõimalused, mille puhul kasutatakse kõiki vahendeid kaasaja parema mõistmise võimaldamiseks ning olemasolevate teadmiste ja oskuste arendamiseks, valmistavad osalejaid paremini ette turupotentsiaali ärakasutamiseks;

1.  palub komisjonil valmistada ette tõhusa õigusakti, mille eesmärk on kultuuri- ja turismiettevõtluse ergutamine, et areng jõuaks ka piirkondadesse, mis on vähem tuntud, kuid suure kultuuri- ja ajalooväärtusega.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika