NÁVRH USNESENÍ
PDF 245kWORD 59k
29.2.2016
PE579.825v01-00
 
B8-0411/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o právních předpisech týkajících se minerálních olejů v potravinách a dalších běžných výrobcích


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Steeve Briois, Louis Aliot

Návrh usnesení Evropského parlamentu o právních předpisech týkajících se minerálních olejů v potravinách a dalších běžných výrobcích  
B8-0411/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na studii sdružení Foodwatch týkající se odvětví potravin a výrobků, které s tímto odvětvím přímo či nepřímo souvisejí,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nasycené uhlovodíky minerálních olejů (MOSH) se hromadí v orgánech, což může mít důsledky pro naše zdraví;

B.  vzhledem k tomu, že aromatické uhlovodíky minerálních olejů (MOAH) jsou mutagenní látky ovlivňující hormonální systém;

C.  vzhledem k tomu, že tyto minerální oleje, které se nacházejí v obalech a mazivech určených pro stroje, přecházejí do potravin;

D.  vzhledem k tomu, že minerální oleje obsažené ve sprchových gelech se podílejí na znečišťování vod;

E.  vzhledem k tomu, že podíl minerálních olejů v běžných výrobcích není v současné chvíli upraven právními předpisy;

1.  žádá o omezení minerálních olejů v potravinách a ve sprchových gelech;

2.  žádá o přísné omezení MOSH a nulovou toleranci MOAH;

3.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal společně se jmény signatářů Komisi, Radě a členským státům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí