FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 57k
29.2.2016
PE579.825v01-00
 
B8-0411/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om regelsæt for mineralolier i fødevarer og andre dagligvarer


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Steeve Briois, Louis Aliot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om regelsæt for mineralolier i fødevarer og andre dagligvarer  
B8-0411/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den undersøgelse, som organisationen Foodwatch har foretaget af fødevaresektoren og varer, der direkte eller indirekte knytter sig hertil,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at mineralolier med mættede kulbrinter (MOSH) akkumuleres i organerne, hvilket kan få konsekvenser for helbredet;

B.  der henviser til, at mineralolier med aromatiske kulbrinter (MOAH) er mutagener og påvirker hormonsystemet;

C.  der henviser til, at disse mineralolier, der forekommer i emballage og i smøreolier til maskiner, forurener fødevarerne;

D.  der henviser til, at de mineralolier, der indgår i brusegeler, bidrager til vandforureningen;

E.  der henviser til, at andelen af mineralolier i dagligvarer ikke er reguleret i øjeblikket;

1.  kræver grænseværdier for mineralolier i fødevarer og brusegeler;

2.  kræver en stram begrænsning af MOSH og en nultolerancepolitik over for MOAH;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik