RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 58k
29.2.2016
PE579.825v01-00
 
B8-0411/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


mineraalõlide sisalduse reguleerimise kohta toiduainetes ja muudes esmatarbekaupades


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Steeve Briois, Louis Aliot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek mineraalõlide sisalduse reguleerimise kohta toiduainetes ja muudes esmatarbekaupades  
B8-0411/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühenduse Foodwatch uuringut toiduainesektori ja sellega otseselt või kaudselt seotud teemade kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et mineraalõlides sisalduvad küllastunud süsivesinikud kogunevad organites ja see võib mõjutada tervist;

B.  arvestades, et mineraalõlides sisalduvad aromaatsed süsivesinikud on mutageenid, mis mõjutavad hormoonsüsteemi;

C.  arvestades, et pakendites ja määrdeõlides sisalduvad mineraalõlid saastavad toiduaineid;

D.  arvestades, et dušigeelides sisalduvad mineraalõlid reostavad vett;

E.  arvestades, et mineraalõlide osakaalu esmatarbekaupades praegu ei reguleerita;

1.  nõuab mineraalõlide sisalduse piiramist toiduainetes ja dušigeelides;

2.  nõuab mineraalõlides sisalduvate küllastunud süsivesinike ranget piiramist ja nulltolerantsi mineraalõlides sisalduvate aromaatsete süsivesinike suhtes;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ning liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika