PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 238kWORD 61k
29.2.2016
PE579.825v01-00
 
B8-0411/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o zakonskoj regulaciji mineralnih ulja u namirnicama i drugim potrošačkim proizvodima


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Steeve Briois, Louis Aliot

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o zakonskoj regulaciji mineralnih ulja u namirnicama i drugim potrošačkim proizvodima  
B8-0411/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir studiju udruge Foodwatch o sektoru prehrambenih proizvoda te o izravno ili neizravno povezanim pitanjima,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se zasićeni ugljikovodici iz mineralnih ulja (MOSH) akumuliraju u organima, što može imati posljedice po zdravlje;

B.  budući da su aromatski ugljikovodici iz mineralnih ulja (MOAH) mutageni koji utječu na hormonalni sustav;

C.  budući da se tim mineralnim uljima, koja su prisutna u ambalaži a služe i kao mazivo za strojeve, kontaminiraju namirnice;

D.  budući da se mineralnim uljima prisutnima u gelovima za tuširanje onečišćuje voda;

E.  budući da razina mineralnih ulja u potrošačkim proizvodima trenutačno nije propisana;

1.  zahtijeva ograničavanje razine mineralnih ulja prisutnih u namirnicama i gelovima za tuširanje;

2.  zahtijeva da se strogo ograniči MOSH i traži nultu stopu tolerancije na MOAH;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju, zajedno s imenima potpisnika, proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti