ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 58k
29.2.2016
PE579.825v01-00
 
B8-0411/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de regelgeving van minerale oliën in voedingsmiddelen en andere gangbare producten


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Steeve Briois, Louis Aliot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de regelgeving van minerale oliën in voedingsmiddelen en andere gangbare producten  
B8-0411/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien de studie van de organisatie Foodwatch over de voedingsmiddelensector en wat er rechtstreeks en onrechtstreeks mee is verbonden,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat verzadigde koolwaterstoffen van minerale oliën zich in organen opstapelen, hetgeen gevolgen kan hebben voor de gezondheid;

B.  overwegende dat aromatische koolwaterstoffen van minerale oliën mutagenen zijn die het hormoonsysteem beïnvloeden;

C.  overwegende dat deze minerale oliën aanwezig zijn in verpakkingen en machinesmeermiddelen en voedingsmiddelen besmetten;

D.  overwegende dat minerale oliën in douchegels bijdragen tot watervervuiling;

E.  overwegende dat er momenteel geen regelgeving bestaat over de hoeveelheid minerale oliën in gangbare producten;

1.  vraagt dat minerale oliën in voedingsmiddelen en douchegels worden beperkt;

2.  verzoekt om een strikte beperking voor verzadigde koolwaterstoffen van minerale oliën en een nultolerantie voor aromatische koolwaterstoffen van minerale oliën;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid