PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 381kWORD 60k
29.2.2016
PE579.825v01-00
 
B8-0411/2016

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la reglementarea uleiurilor minerale din alimente și alte produse de uz curent


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Steeve Briois, Louis Aliot

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la reglementarea uleiurilor minerale din alimente și alte produse de uz curent  
B8-0411/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere studiul asociației Foodwatch privind sectorul produselor alimentare și aspectele legate direct sau indirect de acesta,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât hidrocarburile saturate de uleiuri minerale se acumulează în organe, acest lucru putând avea efecte asupra sănătății;

B.  întrucât hidrocarburile aromatice de uleiuri minerale sunt substanțe mutagene care influențează sistemul hormonal;

C.  întrucât aceste uleiuri minerale, prezente în ambalaje și în lubrifianți pentru utilaje, contaminează alimentele;

D.  întrucât uleiurile minerale din gelurile de duș contribuie la poluarea apelor;

E.  întrucât proporția de uleiuri minerale din produsele de uz curent nu este, în prezent, reglementată,

1.  solicită limitarea uleiurilor minerale în alimente și gelurile de duș;

2.  solicită o limitare strictă a hidrocarburilor saturate de uleiuri minerale și o toleranță zero pentru hidrocarburile aromate de uleiuri minerale;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, însoțită de numele semnatarilor, Comisiei, Consiliului și statelor membre.

Notă juridică - Politica de confidențialitate