NÁVRH UZNESENIA
PDF 246kWORD 60k
29.2.2016
PE579.825v01-00
 
B8-0411/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o regulácii minerálnych olejov v potravinách a ďalších výrobkoch bežnej spotreby


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Steeve Briois, Louis Aliot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o regulácii minerálnych olejov v potravinách a ďalších výrobkoch bežnej spotreby  
B8-0411/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na štúdiu organizácie Foodwatch o potravinárskom odvetví a veciach, ktoré s ním priamo alebo nepriamo súvisia,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nasýtené uhľovodíky z minerálnych olejov (MOSH) sa hromadia v organizme, čo môže mať vplyv na zdravie;

B.  keďže aromatické uhľovodíky z minerálnych olejov (MOAH) sú mutagény, ktoré ovplyvňujú hormonálny systém;

C.  keďže minerálne oleje, ktoré sú prítomné v obaloch a mastivách na stroje, kontaminujú potraviny;

D.  keďže minerálne oleje prítomné v sprchovacích géloch prispievajú k znečisteniu vôd;

E.  keďže v súčasnosti nie je stanovené, aký podiel minerálnych olejov môžu výrobky bežnej spotreby obsahovať;

1.  žiada obmedzenie obsahu minerálnych olejov v potravinách a sprchovacích géloch;

2.  žiada striktné obmedzenie MOSH a nulovú toleranciu MOAH;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s menami podpísaných poslancov Komisii, Rade a členským štátom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia