PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 218kWORD 60k
29.2.2016
PE579.825v01-00
 
B8-0411/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o ureditvi vsebnosti mineralnih olj v hrani in drugih vsakdanjih izdelkih


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Steeve Briois, Louis Aliot

B8‑0411/2016 Predlog resolucije Evropskega parlamenta o ureditvi vsebnosti mineralnih olj v hrani in drugih vsakdanjih izdelkih  

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju študije združenja Foodwatch o živilskem sektorju in neposredno ali posredno z njim povezanih zadevah,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker se nasičeni ogljikovodiki mineralnih olj kopičijo v organih, kar lahko vpliva na zdravje;

B.  ker so aromatski ogljikovodiki mineralnih olj mutagene snovi, ki vplivajo na hormonski sistem;

C.  ker mineralna olja, ki so prisotna v embalaži in mazivih za stroje, prehajajo v hrano;

D.  ker mineralna olja, ki so prisotna v gelih za tuširanje, prispevajo k onesnaževanju vode;

E.  ker trenutno ni določena dovoljena količina mineralnih olj v vsakdanjih proizvodih;

1.  zahteva omejitev vsebnosti mineralnih olj v hrani in gelih za tuširanje;

2.  zahteva strogo omejitev vsebnosti nasičenih ogljikovodikov mineralnih olj in ničelno toleranco za vsebnost aromatskih ogljikovodikov mineralnih olj;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, Svetu in državam članicam.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov