RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 58k
8.3.2016
PE579.826v01-00
 
B8-0412/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


väiksema tähtsusega Euroopa kultuuri- ja kunstipärandi restaureerimistööde nn reklaamisponsorluse määratlemise ja edendamise kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek väiksema tähtsusega Euroopa kultuuri- ja kunstipärandi restaureerimistööde nn reklaamisponsorluse määratlemise ja edendamise kohta  
B8-0412/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et kultuurisektori töötajate jaoks on Euroopa rahalised vahendid kultuuri- ja kunstivaldkonna projektide toetamisel ja elluviimisel väärtuslik rahaline abi;

B.  arvestades, et Euroopa kultuuripärand on uskumatult suur ja laiahaardeline;

C.  arvestades, et tuntumat ja nähtavamat kultuuripärandit kaitstakse riigilt ja institutsioonidelt pärinevate vahenditega, kuid väiksema tähtsusega kultuuri- ja kunstipärandit ähvardab rahaliste vahendite pideva puuduse tõttu seisundi halvenemine või hävimine;

D.  arvestades, et teatavatel juhtudel on restaureerimistööde puhul katsetatud sponsorlust erasektori ettevõtjate poolt, kes on vastutasuks restaureerimis- ja hoolduskulude tegemisele saanud märkimisväärseid reklaamivõimalusi ja meedia tähelepanu;

1.  palub komisjonil kaaluda selleteemalise õigusakti väljatöötamist ja stimuleerivate eriprogrammide loomist – kaasates ka maksusoodustused – nn reklaamisponsorluse otsevormide edendamiseks, mille abil restaureerida väiksema tähtsusega Euroopa kultuuri- ja kunstipärandit.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika