PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 304kWORD 60k
25.2.2016
PE579.828v01-00
 
B8-0414/2016

v skladu s členom 133 Poslovnika


o električnih nadomrežjih


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o električnih nadomrežjih  
B8‑0414/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES(1),

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker sta Italija in Japonska podpisali dogovor o prihodnjem sodelovanju pri razvoju inovativnih tehnologij za pospešitev prehoda na trajnostno in „obnovljivo“ energetsko gospodarstvo;

B.  ker se ta tehnologija šteje za eno najbolj obetajočih na področju prenosa električne energije na dolge razdalje, saj naj bi pospešila prehod k nizkoogljičnemu gospodarstvu ter trajnostnemu, varnemu in konkurenčnemu sistemu oskrbe z energijo;

C.  ker ima Italija glede na svoj geografski položaj odlične možnosti, da postane središče razširjenega omrežja, ki bi se razprostiralo od Severne Afrike do Balkana in srednje Evrope;

1.  poziva Komisijo, naj prouči akcijski načrt za dodelitev znanstvene in tehnične podpore Italiji, na podlagi katerega bi lahko začela izvajati ta dogovor in razširiti omenjeno omrežje po vsej Uniji.

(1)

UL 347, 20.12.2013, str. 104.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov