RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 57k
8.3.2016
PE579.829v01-00
 
B8-0415/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Türgile tehtavate maksete külmutamise ja Türgi ühinemisläbirääkimiste peatamise kohta


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Türgile tehtavate maksete külmutamise ja Türgi ühinemisläbirääkimiste peatamise kohta  
B8-0415/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 7. märtsil 2016 toimunud ELi ja Türgi tippkohtumisel otsustati, et Türgile antakse kuni 2018. aastani täiendava toetusena 3 miljardit eurot ning et türklased vabastatakse viisanõudest;

B.  arvestades, et digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik väitis, et Euroopa Liidu toetus Türgile peaks olema vähemalt 6–7 miljardit eurot aastas;

C.  arvestades, et Türgi president kasutab vastuvõetamatut väljapressimist, ähvardades „avada uksed Kreekasse ja Bulgaariasse“ ja „panna põgenikud bussidele“, kui ta soovitud vahendeid ei saa;

D.  arvestades, et Türgi kurdide vastane tegevus, segane mäng rühmitusega Islamiriik ning ajakirjandusvabaduse rikkumine (millest annab tunnistust kahe ajakirjaniku kohtueelne vahistamine 92 päevaks, kuna nad paljastasid salajase relvatarne Süüria mässulistele) ei jäta mingisuguseid võimalusi läbirääkimisteks;

1.  palub komisjonil peatada Türgile tehtavad maksed ning lõpetada Türgi ELiga ühinemiseks peetav läbirääkimisprotsess.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika