PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 57k
29.2.2016
PE579.831v01-00
 
B8-0417/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


nuorten työskentelystä maatalousalalla


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys nuorten työskentelystä maatalousalalla  
B8-0417/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  katsoo, että Euroopan unioni on sitoutunut toteuttamaan Eurooppa 2020 -strategiaa ja että yhtenä sen tavoitteista on taata EU:n teollisuuden kilpailukyvyn kannalta tarpeelliset edellytykset;

B.  katsoo, että kestävällä YMP:llä varmistettu vahva maatalousala ja kukoistava maaseutuympäristö Euroopan unionissa ovat ratkaisevia tekijöitä vastattaessa elintarviketurvaa koskeviin haasteisiin;

C.  ottaa huomioon, että maanviljelijöiden määrä Euroopassa vähenee kaiken aikaa työhön liittyvien vaikeuksien ja maatilan perustamiseen tarvittavien investointien suuruuden vuoksi;

D.  ottaa huomioon, että Euroopassa on tällä hetkellä 4,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta maanviljelijää (30 prosenttia maanviljelijöistä) ja alle 35-vuotiaiden maanviljelijöiden osuus on vain kuusi prosenttia;

1.  pyytää komissiota lisäämään maanviljelijän ammatin houkuttelevuutta ja auttamaan nuoria ryhtymään maanviljelijöiksi erilaisten ohjelmien, hankkeiden ja seminaarien avulla.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö